For ansøgere

Når du vil have en sundhedsteknologi evalueret af Behandlingsrådet, skal du gennem flere skridt, før Behandlingsrådet kan komme med sin anbefaling. 

Vil du gerne have evalueret en sundhedsteknologi er første skridt at tage kontakt til Behandlingsrådets Sekretariat, der kan hjælpe dig gennem processen med at lave et evalueringsforslag. Du kan indlede dialog med sekretariatet her.

Derudover tilrådes du at læse både Behandlingsrådets proceshåndbog og metodevejledning, der giver den fulde indsigt i, hvad du som ansøger skal levere til Behandlingsrådet – og hvornår du kan forvente at få hjælp og sparring fra sekretariatet.

Lav et evalueringsforslag

Når du har været i dialog med sekretariatet og gennemgået det relevante materiale, skal du udarbejde et evalueringsforslag.

Evalueringsforslaget danner grundlag for Behandlingsrådets beslutning om, hvorvidt der skal igangsættes en evaluering. Ansøgere udarbejder selv evalueringsforslag og kan løbende sparre med sekretariatet.

Evalueringsforslaget skal derefter valideres af sekretariatet. Når evalueringsforslaget er valideret, sørger Sekretariatet for fremlæggelsen for Behandlingsrådet. Valideringen skal være afsluttet senest tre uger inden det rådsmøde, hvor du ønsker, at Rådet skal behandle dit evalueringsforslag – du skal altså indsende i god tid. Du finder en oversigt over datoerne for rådsmøderne her.

Til rådsmødet gennemser Rådet alle indsendte evalueringsforslag, hvorefter Rådet udvælger evalueringsforslag til den egentlige evaluering,

Du kan udfylde evalueringsforslaget her

Udvalgt til evaluering

Bliver dit evalueringsforslag udvalgt til evaluering, bliver du kontaktet af Behandlingsrådets sekretariat.

I den næste fase, evalueringsfasen, vil der blive nedsat et fagudvalg, som sammen med sekretariatet vil udarbejde et evalueringsdesign, som vil udgøre grundlaget for, hvad din ansøgning skal indeholde. Du kan dog begynde arbejdet allerede fra det øjeblik, hvor du bliver informeret om, at dit evalueringsforslag er blevet udvalgt, da flere dele af ansøgningen kan udarbejdes, inden evalueringsdesignet er klar.

Du kan først udfylde den fulde ansøgning, når Behandlingsrådet har udvalgt dit evalueringsforslag til evaluering. I sensommeren 2021 vil det være muligt at tilgå ansøgningsskemaet her på hjemmesiden.

Du har mulighed for at være i dialog med sekretariatet under hele den fase, hvor du udarbejder din ansøgning.

Når ansøgningen er færdig, indsendt og teknisk valideret, udarbejder fagudvalget og sekretariatet en evalueringsrapport. Den vil efterfølgende blive sendt til både dig og komparator, der har mulighed for at indgive høringssvar inden for 14 dage. Når perioden er overstået, træffer Rådet sin beslutning om anbefaling.