Medlemmerne til Behandlingsrådet er nu udpeget

Regionerne og de enkelte organisationer har nu udpeget 11 medlemmer og 3 observatører til Behandlingsrådet. Formand for Behandlingsrådet, lægelig direktør på OUH Michael Dall udtaler: ”Nu har vi et Behandlingsråd, og det bliver et råd med mange forskellige kompetencer og stor interesse for opgaven. Det er et stort skridt nærmere til, at vi kan komme i gang med det, som er helt essentielt for Behandlingsrådet, nemlig at bidrage til lighed i sundhed ved at understøtte en ensartet anvendelse af teknologier og behandlingstilbud på tværs af landet og til alle patientgrupper”.
Behandlingsrådet samles første gang i maj, og en af de første opgaver bliver at udpege de sidste fire medlemmer af rådet, som er to sundhedsøkonomer og to faglige repræsentanter.

Se, hvem der er udpeget til at sidde i Rådet her https://behandlingsraadet.dk/Behandlingsraadet-medlemmer/