Gå til hovedindholdet
Gettyimages 531914732

Danske Regioner har i dag udsendt en pressemeddelelse om, at de har besluttet at oprette et nyt institut ”Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut”, hvor Behandlingsrådet skal samles med Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) i én organisation.

Beslutningen indebærer, at der vil skulle ske en justering af retningen for det eksisterende Behandlingsråd, og at de opgaver, som Behandlingsrådet på nuværende tidspunkt varetager, skal tilpasses til det nye institut. Der pågår nu et nærmere arbejde omkring konkretisering og struktureringen af det nye institut. Det nye institut forventes at åbne i starten af 2025.

Behandlingsrådets nuværende arbejde, herunder de igangsatte evalueringer og analyser, fortsætter indtil videre som planlagt.

Læs mere på Danske Regioners hjemmeside, hvor du finder pressemeddelelsen om sammenlægningen. Ligeledes skal du kontakte Danske Regioner, hvis du er journalist og har behov for mere information.