Gå til hovedindholdet

Speciale:  Endokrinologi
Genstandsfelt:  Medicinsk udstyr
Fagudvalg:  Fagudvalg for analyse af glukosemonitoreringssystemer hos voksne patienter med type 1 diabetes
Sidst opdateret: 16. marts 2023

Status:

Analyse

Igangværende analyse

Offentliggjort den 16. marts 2022

Behandlingsrådet har igangsat en større analyse omhandlende anvendelsen af sensorbaserede glukosemålere til voksne patienter med type 1 diabetes. 

Region Syddanmark er indstiller af analysetemaet.

Status for vurdering af analysetema

Forslag

Analyse

Forslag

Aktivitet
Indsendelse af analysetema
Behandlet 26. august 2021. 
Rådet kvalificerer temaet
Behandlet 29. september 2021. 
Danske Regioners bestyrelse udvælger analysetemaet
Behandlet 14. oktober 2021. 
Nedsættelse af fagudvalg igangsat
Behandlet 16. december 2021. 
Nedsættelse af fagudvalg gennemført
Behandlet 1. marts 2022. 

Du kan se fagudvalget for for analyse af glukosemonitoreringssystemer hos voksne patienter med type 1 diabetes her.

Analyse

Aktivitet
Rådet igangsætter analysen
Behandlet 14. marts 2022. 
Analysedesign offentliggøres til kvalificering
Behandlet 29. juni 2022. 

Du finder invitationen til kvalificeringen her.

Endeligt analysedesign offentliggøres
Behandlet 29. august 2022. 

Du finder det endelige analysedesign her. 

Lukket høring af analyserapport igangsat
Behandlet 7. februar 2023. 
Lukket høringsperiode afsluttet
Behandlet 28. februar 2023. 

Fagudvalg

Dette er fagudvalget for analyse af glukosemonitoreringssystemer hos voksne patienter med type 1 diabetes. 

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Du kan finde procesoversigten for analyse af glukosemonitoreringssystemer hos voksne patienter med type 1 diabetes her

Du finder kommissorium For Fagudvalg Vedr. analysen af glukosemonitoreringssystemer hos voksne patienter med type 1 diabetes her.

Du finder retningslinjer for diæter, honorar og anden mødeforplejning her.

Formand

Navn Indstillet af
Sanne Fisker
Overlæge
LVS

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
David Rasmussen
Patientrepræsentant
Danske Patienter
Lise Olsen
Konst. leder i Administrativ Service
Kommunernes Landsforening (KL)
Anette Borre Hansen
Diabetessygeplejerske
Region Nordjylland
Karoline Schousboe
Overlæge
Region Syddanmark
Anders Dalsgaard
Specialkonsulent
Regionernes Fælles Indkøb (RFI)
Christoffer Hedetoft
Overlæge
Region Sjælland
Ulrik Pedersen-Bjergaard
Professor, overlæge
Region Hovedstaden
Rakel Johansen
Afdelingslæge
Region Midtjylland
Maria Iversen
Sundhedspolitisk konsulent
Danske Handicaporganisationer
Mads Madsen
Category Manager
Regionernes Fælles Indkøb (RFI)