Gå til hovedindholdet

Speciale:  Endokrinologi
Genstandsfelt:  Medicinsk udstyr
Fagudvalg:  Fagudvalg for analyse af glukosemonitoreringssystemer hos voksne patienter med type 1 diabetes
Sidst opdateret: 17. maj 2024

Status:

Anbefaling

Afsluttet analyse

Offentliggjort den 16. marts 2023

Behandlingsrådets anbefaling:
Behandlingsrådet anbefaler, at sensorbaserede glukosemålere med alarm tilbydes i behandlingen af alle voksne patienter med type 1 diabetes.

Om anbefalingen:
Anbefalingen tager udgangspunkt i, at anvendelse af sensorbaserede glukosemålere med alarm medfører udprægede positive kliniske effekter, som er veldokumenterede i studier med højt evidensniveau, og at teknologien resulterer i mere sundhed for diabetespatienterne. Desuden øger sensorbaserede glukosemålere patienternes behandlingstilfredshed, indsigt i egen sygdom og livskvalitet. Rådet understreger dog, at individuelle patientbehov bør tages i betragtning for valget af glukosemonitoreringsmetode, og at fingerprik-metoden fortsat skal være tilgængelig for alle patienter.

Rådet konstaterer, at der på nuværende tidspunkt eksisterer en uensartet praksis i tildelingen af sensorbaserede glukosemålere på tværs af landet, og anbefaler derfor, at sensorbaserede glukosemålere tilbydes i en ensartet national model med henblik på at sikre lige adgang til teknologien.

Rådet bemærker, at det er en forudsætning for sikkert brug af udstyret og dermed patientsikkerheden, at patienter modtager uddannelse i anvendelse af sensorbaserede glukosemålere.

Rådet ser potentiale i, at sensorbaserede glukosemålere øger muligheden for patienternes aktive involvering og ansvar i egen behandling. Dette kan skabe basis for en udvikling inden for diabetesbehandlingen, hvor behovet for klinikerkontakt reduceres.

Rådet opfordrer regionerne til løbende at monitorere, hvorledes konsultationsmønstre påvirkes ved anvendelse af disse sensorer. I denne forbindelse opfordrer Rådet til, at producenterne af de sensorbarede glukosemålere bidrager til, at teknologien får bedre kompatibilitet til de elektroniske patientjournaler.

Rådet gør opmærksom på, at budgetkonsekvensanalysen udelukkende beskriver regionale udgifter. Udgifter i kommunerne er ikke indregnet heri.

Region Syddanmark er indstiller af analysetemaet.

Status for vurdering af analysetema

Forslag

Analyse

Anbefaling

Forslag

Aktivitet
Indsendelse af analysetema
Behandlet 26. august 2021. 
Rådet kvalificerer temaet
Behandlet 29. september 2021. 
Danske Regioners bestyrelse udvælger analysetemaet
Behandlet 14. oktober 2021. 
Nedsættelse af fagudvalg igangsat
Behandlet 16. december 2021. 
Nedsættelse af fagudvalg gennemført
Behandlet 01. marts 2022. 

Du kan se fagudvalget for for analyse af glukosemonitoreringssystemer hos voksne patienter med type 1 diabetes her.

Analyse

Aktivitet
Rådet igangsætter analysen
Behandlet 14. marts 2022. 
Analysedesign offentliggøres til kvalificering
Behandlet 29. juni 2022. 

Du finder invitationen til kvalificeringen her.

Endeligt analysedesign offentliggøres
Behandlet 29. august 2022. 

Du finder det endelige analysedesign her. 

Lukket høring af analyserapport igangsat
Behandlet 07. februar 2023. 

Du finder høringssvarene her.

Lukket høringsperiode afsluttet
Behandlet 28. februar 2023. 

Du finder høringsnotatet her.

Anbefaling

Aktivitet
Behandlingsrådet afgiver anbefaling ud fra analyserapporten
Behandlet 23. marts 2023. 

Du finder anbefalingen her.

Analyserapport og anbefalingsresume offentliggøres
Behandlet 27. marts 2023. 

Du kan finde analyserapporten her, bilag til analyserapporten her, og anbefalingen her.

Opdateret analyserapport og anbefaling publiceret
Behandlet 03. maj 2023. 

Du finder den opdaterede analyserapport her og den opdaterede anbefaling her

Fagudvalg

Dette er fagudvalget for analyse af glukosemonitoreringssystemer hos voksne patienter med type 1 diabetes. 

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Du kan finde procesoversigten for analyse af glukosemonitoreringssystemer hos voksne patienter med type 1 diabetes her

Du finder kommissorium For Fagudvalg Vedr. analysen af glukosemonitoreringssystemer hos voksne patienter med type 1 diabetes her.

Du finder retningslinjer for diæter, honorar og anden mødeforplejning her.

Formand

Navn Indstillet af
Sanne Fisker
Overlæge
LVS

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
David Rasmussen
Patientrepræsentant
Danske Patienter
Lise Olsen
Konst. leder i Administrativ Service
Kommunernes Landsforening (KL)
Anette Borre Hansen
Diabetessygeplejerske
Region Nordjylland
Karoline Schousboe
Overlæge
Region Syddanmark
Anders Dalsgaard
Specialkonsulent
Regionernes Fælles Indkøb (RFI)
Christoffer Hedetoft
Overlæge
Region Sjælland
Ulrik Pedersen-Bjergaard
Professor, overlæge
Region Hovedstaden
Rakel Johansen
Afdelingslæge
Region Midtjylland
Maria Iversen
Sundhedspolitisk konsulent
Danske Handicaporganisationer
Mads Madsen
Category Manager
Regionernes Fælles Indkøb (RFI)