Gå til hovedindholdet

Speciale:  Intensiv Neurologi
Genstandsfelt:  Medicinsk udstyr
Ansøgertype:  Offentlig
Fagudvalg:  Fagudvalg for analyse af højteknologiske senge
Sidst opdateret: 17. maj 2024

Status:

Anbefaling

Afsluttet analyse

Offentliggjort den 21. marts 2022

Behandlingsrådets anbefaling:
Behandlingsrådet anbefaler ikke en generel, national implementering af højteknologiske hospitalssenge, men anerkender, at der kan være lokale forhold, der taler for anvendelsen af højteknologiske hospitalssenge på intensive sengeafsnit.

Om anbefalingen:
Behandlingsrådet konstaterer, at evidensgrundlaget på nuværende tidspunkt er begrænset, hvorfor anbefalingen taler imod en national implementering.

Behandlingsrådet anerkender, at højteknologiske hospitalssenge er implementeret på flere af landets intensive sengeafsnit og anbefaler ikke, at disse afvikles. Behandlingsrådet anerkender ligeledes, på baggrund af analysens fund, at højteknologiske hospitalssenge har potentiale til at medvirke til frigivelse af personaleressourcer i forbindelse med udførelsen af visse arbejdsopgaver, særligt ved ustabile og immobile patienter på intensive sengeafsnit. Disse fund er dog behæftet med en væsentlig usikkerhed.

Derudover peger analysen på, at højteknologiske hospitalssenge potentielt kan bidrage til et forbedret fysisk arbejdsmiljø ved udførelsen af nogle arbejdsopgaver på intensive sengeafsnit, f.eks. daglig vejning af intensive patienter. Dog er potentialets omfang uklart. Behandlingsrådet understreger, at indfrielse af værdien af højteknologiske hospitalssenge i høj grad afhænger af grundig oplæring, kontinuerlig benyttelse af de integrerede funktioner og kompetence-vedligeholdelse af personalet.

Behandlingsrådet bemærker, at såfremt der ønskes en lokal implementering af højteknologiske hospitalssenge, bør der være en opmærksomhed på ovenstående elementer, og herunder også på hospitalets fysiske rammer. Dertil bør andelen af højteknologiske hospitalssenge udgøre en vis minimumsandel af den samlede sengekapacitet med henblik på at bevare personalets kompetencer og udnyttelse af sengens funktioner til fulde.

Behandlingsrådet appellerer til, grundet behovet for yderligere evidens på området, at regionerne og leverandører bidrager til at frembringe ny viden på disse områder, gerne med fokus på det fysiske arbejdsmiljø og ressourceforbrug.

Generelt viser fund i analysen, at højteknologiske hospitalssenge skaber mest værdi for kritisk syge og immobile patienter, som ikke kan mobiliseres ud af sengen.

Behandlingsrådet kan, på baggrund af det nuværende evidensgrundlag, ikke udtale sig om værdien af højteknologiske hospitalssenge på landets neurologiske sengeafsnit

Status for vurdering af analysetema

Forslag

Analyse

Anbefaling

Forslag

Aktivitet
Indsendelse af analysetema
Behandlet 26. august 2021. 
Rådet kvalificerer temaet
Behandlet 29. september 2021. 
Danske Regioners bestyrelse udvælger analysetemaet
Behandlet 14. oktober 2021. 
Sekretariatet igangsætter udarbejdelsen af analyseforslag
Behandlet 09. december 2021. 

Analyse

Aktivitet
Analyseforslag godkendt af Rådet – Igangsættelse af analyse
Behandlet 16. marts 2022. 
Sekretariatet igangsætter nedsættelse af fagudvalg
Behandlet 16. marts 2022. 
Nedsættelse af fagudvalg gennemført
Behandlet 28. april 2022. 

Du kan se fagudvalget for analyse af højteknologiske hospitalssenge her.

Analysedesign offentliggøres til kvalificering
Behandlet 16. juni 2022. 

Kvalificeringsperioden gennemført med afslutning den 30. juni 2022

Endeligt analysedesign offentliggøres
Behandlet 05. juli 2022. 

Du finder det endelige analysedesign her.

Lukket høring af analyserapport igangsat
Behandlet 06. februar 2023. 

Du finder høringssvarene her.

Lukket høringsperiode afsluttet
Behandlet 28. februar 2023. 

Du finder høringsnotatet her.

Anbefaling

Aktivitet
Behandlingsrådet afgiver anbefaling ud fra analyserapporten
Behandlet 23. marts 2023. 

Du finder anbefalingen her.

Analysedesign og anbefalingsresume offentliggøres
Behandlet 27. marts 2023. 

Du kan finde analyserapporten her, bilag til analyserapporten her, og anbefalingen her.

Fagudvalg

Dette er fagudvalget for analyse af højteknologiske senge. 

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Du kan finde procesoversigten for analyse af af højteknologiske senge her

Du finder kommissorium For Fagudvalg for højteknologiske senge her.

Du finder retningslinjer for diæter, honorar og anden mødeforplejning her.

Formand

Navn Udpeget af
Iben Tousgaard
Sygeplejefaglig forskningskonsulent
DASYS

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Jacob Jensen
Afdelingslæge
Region Sjælland
Morten Wærge Breum
Sektionschef
Region Hovedstaden
Marie Klintorp
Landsformand
Danske Patienter
Tine Rasmussen
Afsnitsledende sygeplejerske
Region Nordjylland
Ann-Sophi Jappe
Sygeplejerske
Region Midtjylland
Dan Meier
Forflytningsinstruktør/portør
Region Midtjylland
Janni Sleimann
Afdelingsterapeut
Region Hovedstaden
Helene Knudsen
Afd. spl.
Region Syddanmark
Mia Westerberg
Udbudsjurist
Region Nordjylland