Gå til hovedindholdet

Speciale:  Intensiv Neurologi
Genstandsfelt:  Medicinsk udstyr
Ansøgertype:  Offentlig
Fagudvalg:  Fagudvalg for analyse af højteknologiske senge
Sidst opdateret: 16. marts 2023

Status:

Analyse

Igangværende analyse

Offentliggjort den 16. marts 2022

Behandlingsrådet har igangsat en analyse vedrørende højteknologiske senge til anvendelse på intensiv- og neurologiske sengeafsnit.

Status for vurdering af analysetema

Forslag

Analyse

Forslag

Aktivitet
Indsendelse af analysetema
Behandlet 26. august 2021. 
Rådet kvalificerer temaet
Behandlet 29. september 2021. 
Danske Regioners bestyrelse udvælger analysetemaet
Behandlet 14. oktober 2021. 
Sekretariatet igangsætter udarbejdelsen af analyseforslag
Behandlet 9. december 2021. 

Analyse

Aktivitet
Analyseforslag godkendt af Rådet – Igangsættelse af analyse
Behandlet 16. marts 2022. 
Sekretariatet igangsætter nedsættelse af fagudvalg
Behandlet 16. marts 2022. 
Nedsættelse af fagudvalg gennemført
Behandlet 28. april 2022. 

Du kan se fagudvalget for analyse af højteknologiske hospitalssenge her.

Analysedesign offentliggøres til kvalificering
Behandlet 16. juni 2022. 

Kvalificeringsperioden gennemført med afslutning den 30. juni 2022

Endeligt analysedesign offentliggøres
Behandlet 5. juli 2022. 

Du finder det endelige analysedesign her.

Lukket høring af analyserapport igangsat
Behandlet 6. februar 2023. 
Lukket høringsperiode afsluttet
Behandlet 28. februar 2023. 

Fagudvalg

Dette er fagudvalget for analyse af højteknologiske senge. 

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Du kan finde procesoversigten for analyse af af højteknologiske senge her

Du finder kommissorium For Fagudvalg for højteknologiske senge her.

Du finder retningslinjer for diæter, honorar og anden mødeforplejning her.

Formand

Navn Udpeget af
Iben Tousgaard
Sygeplejefaglig forskningskonsulent
DASYS

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Jacob Jensen
Afdelingslæge
Region Sjælland
Morten Wærge Breum
Sektionschef
Region Hovedstaden
Marie Klintorp
Landsformand
Danske Patienter
Tine Rasmussen
Afsnitsledende sygeplejerske
Region Nordjylland
Ann-Sophi Jappe
Sygeplejerske
Region Midtjylland
Dan Meier
Forflytningsinstruktør/portør
Region Midtjylland
Janni Sleimann
Afdelingsterapeut
Region Hovedstaden
Helene Knudsen
Afd. spl.
Region Syddanmark
Mia Westerberg
Udbudsjurist
Region Nordjylland