Fagudvalg:  Fagudvalg for analyse af højteknologiske senge
Sidst opdateret: 28. april 2022

Status:

Analyse

Igangværende analyse

Offentliggjort den 15. december 2021

Behandlingsrådet har igangsat en analyse vedrørende højteknologiske senge til anvendelse på intensiv- og neurologiske sengeafsnit.

Status for vurdering af analysetema

Forslag

Analyse

Forslag

Aktivitet
Indsendelse af analysetema
Behandlet 26. august 2021. 
Rådet kvalificerer temaet
Behandlet 29. september 2021. 
Danske Regioners bestyrelse udvælger analysetemaet
Behandlet 14. oktober 2021. 
Sekretariatet igangsætter udarbejdelsen af analyseforslag
Behandlet 9. december 2021. 

Analyse

Aktivitet
Analyseforslag godkendt af Rådet – Igangsættelse af analyse
Behandlet 16. marts 2022. 
Sekretariatet igangsætter nedsættelse af fagudvalg
Behandlet 16. marts 2022. 

Fagudvalg

Dette er fagudvalget for analyse af af højteknologiske senge. 

Det har ikke været muligt at udpege patientrepræsentanter.

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Du kan finde procesoversigten for analyse af af højteknologiske senge her

Du finder kommisorium For Fagudvalg for højteknologiske senge her.

Du finder retningslinjer for diæter, honorar og anden mødeforplejning her.

Formand

Navn Udpeget af
Iben Tousgaard
Sygeplejefaglig forskningskonsulent
DASYS

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Jacob Jensen
Afdelingslæge
Region Sjælland
Morten Wærge Breum
Sektionschef
Region Hovedstaden
Marie Klintorp
Landsformand
Danske Patienter
Tine Rasmussen
Afsnitsledende sygeplejerske
Region Nordjylland
Ann-Sophi Jappe
Sygeplejerske
Region Midtjylland
Rasmus Birkeholm Jensen
Udbudskonsulent
Regionernes Fælles Indkøb (RFI)
Nadine Engberg Dahlstrøm
Sygeplejerske/AMiR
Region Syddanmark
Dan Meier
Forflytningsinstruktør/portør
Region Midtjylland
Janni Sleimann
Afdelingsterapeut
Region Hovedstaden
Helene Knudsen
Afdelingssygeplejerske
Region Syddanmark