Behandlingsrådets medlemmer

Rådet udgør den øverste ledelse af Behandlingsrådet. Rådet består af 15 medlemmer og tre observatører.

Formålet med Behandlingsrådet er at bidrage til mere sundhed for pengene og højere kvalitet og effektivitet i leveringen af sundhedsydelser.

Rådet består af repræsentanter fra de fem regioner, men Rådet tæller også to sundhedsøkonomer, to patientrepræsentanter, repræsentanter fra de faglige miljøer og styrelser og en repræsentant fra Industrien.

Rådets formand er udpeget af Danske Regioner. De resterende medlemmer er udpeget af regionerne, Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), Dansk Sygepleje Selskab (DASYS), Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer, Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Industrien og af Rådet selv.

Rådsmedlemmer:

Navn

Indstillet af

Michael Dall
Formand for Behandlingsrådet
Lægelig direktør
Odense Universitetshospital

Danske Regioner

Søren Pihlkjær Hjortshøj
Lægefaglig direktør
Regionshospital Nordjylland

Region Nordjylland

Dan Brun Petersen
Lægefaglig vicedirektør
Holbæk Sygehus

Region Sjælland

Per E. Jørgensen
Vicedirektør
Rigshospitalet

Region Hovedstaden

Nils Falk Bjerregaard
Lægefaglig direktør
Regionshospitalet Horsens

Region Midtjylland

Anna-Marie Bloch Münster
Lægelig direktør
Sydvestjysk Sygehus

Region Syddanmark

Carsten Obel
Professor på Institut for Folkesundhed – Almen Medicin
Aarhus Universitetshospital

LVS

Kirsten Møller
Professor, overlæge, ph.d., dr. med. EDIC
Afdeling for intensiv behandling af hjerne- og nervesygdomme, Neurocentret, Rigshospitalet og
Institut for Klinisk Medicin, SUND, Københavns Universitet

LVS

Pia Dreyer
Formand
DASYS – Dansk Sygepleje Selskab

Dansk Sygepleje Selskab

Klaus Lunding
Formand
Danske Patienter

Danske Patienter

Sif Holst
Næstformand
Danske Handicaporganisationer

Danske Handicaporganisationer

Jan Sørensen

Sundhedsøkonom 

Behandlingsrådet

Kristian Kidholm

Sundhedsøkonom

Behandlingsrådet

Faglig repræsentant

– endnu ikke udpeget

Behandlingsrådet

Faglig repræsentant

– endnu ikke udpeget

Behandlingsrådet

Observatører:

Elisabeth Skibsted
Chefkonsulent
Enheden for Medicinsk Udstyr,
Lægemiddelstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen

Agnethe Vale Nielsen
Sektionsleder/overlæge
Sygehusplanlægning, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen

Peter Huntley
Direktør
Medicoindustrien

Lifescience