Habilitet 

Behandlingsrådets habilitetspolitik beskriver Behandlingsrådets holdninger til habilitetsspørgsmål både for medlemmer af Rådet, af fagudvalgene og for ansatte i sekretariatet

Habilitet er et juridisk begreb, som beskriver den mulige konflikt, der f.eks. kan være mellem en persons personlige eller økonomiske interesse i forhold til personens vurdering af en sag inden for samme interesseområde. 

Alt arbejde i Behandlingsrådet er underlagt samme habilitetsregler som beskrevet i forvaltningsloven.  

Behandlingsrådets habilitetspolitik kan ses her.   

Vi vurderer habilitet for at skabe sikkerhed for og tillid til, at Behandlingsrådets beslutninger, vurderinger, anbefalinger og lignende ikke er påvirket af uvedkommende hensyn. 

Du kan udfylde din habilitetserklæring her.

Har du spørgsmål til habilitet, er du velkommen til at kontakte os på mail kontakt@behandlingsraadet.dk eller på tlf. +45 70 21 08 00