Gå til hovedindholdet

I forbindelse med aftalen for regionernes økonomi for 2022 aftalte regeringen og Danske Regioner, at Behandlingsrådet fra 2022 skal udarbejde årlige analyser med henblik på at afdække og belyse eventuel ulighed i behandling eller tilbud for patientgrupper.  

Denne rapport udgør Behandlingsrådets første årlige analyse vedrørende ulighed i sundhed. Rapporten er samtidig den første af to udgivelser, som Behandlingsrådet publicerer vedrørende ulighed i sundhed i 2023 og 2024 under temaet ”Ulighed i den somatiske behandling af patienter med psykiske lidelser”.  

Rapporten er udarbejdet i samarbejde med et fagudvalg med Morten Grønbæk, direktør for Center for Sundt liv og Trivsel som formand og Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning (DACS), Aalborg Universitet, som samarbejdspartner i projektet. 

Rapporten indeholder et litteraturreview af danske studier samt et nyt registerstudie baseret på danske registre som tilsammen anvendes til at belyse uligheder i somatisk behandling og sygdomsudfald hos patienter med psykisk lidelse sammenlignet med patienter uden psykisk lidelse – samt betydningen af uddannelse og geografisk bopæl i forhold til eventuelle uligheder mellem patienter med og uden psykisk lidelse. 

Til rapporten findes en særskilt udgivelse af ekstra bilag relateret til registerstudiet. Disse kan rekvireres ved at sende en e-mail til: kontakt@behandlingsraadet.dk.