Gå til hovedindholdet

Mere fra Behandlingsrådet

De overordnede rammer for arbejdet i Behandlingsrådet fastlægges af Danske Regioners bestyrelse. På baggrund af de politisk givne rammer træffer Behandlingsrådet uafhængige beslutninger med udgangspunkt i et armslængdeprincip til det politiske system. Regionerne og Danske Regioner kan således ikke pålægge Behandlingsrådet at træffe bestemte beslutninger. Behandlingsrådets beslutninger er rådgivende anbefalinger.