Gå til hovedindholdet

Mere fra Behandlingsrådet

Med afsæt Behandlingsrådets principper om mere sundhed for pengene, faglighed og armslængde til det politiske system, åbenhed samt lighed, har vi udarbejdet en række grundlæggende principper for vores arbejde. Dem kan du læse mere om her.

1. Mere sundhed for pengene

Behandlingsrådet skal være med til at sikre, at vi bruger ressourcerne i sundhedsvæsnet bedst muligt. Når rådet skal vurdere, om en teknologi eller behandling giver nok sundhed for pengene, skal der tages hensyn til, at en enkelt teknologi eller behandling ikke alene må beslaglægge en stor andel af de samlede ressourcer. Dertil skal rådet være opmærksomt på, om et sygdoms- eller behandlingsområde medfører særligt stort tab af levetid, og om der dermed skal kunne allokeres uforholdsmæssigt flere ressourcer end andre områder, og særligt om effekten af en teknologi eller behandling står mål med omkostningerne.


2. Faglighed og armslængde til det politiske system

Behandlingsrådets arbejde skal ske på et solidt fagligt grundlag med armslængde til det politiske system og de prioriteringer, der foretages der. Det skal være fagkyndige, der gennemgår dokumentationen bag og sikkerheden for en given teknologi eller behandling.


3. Åbenhed

De faglige vurderinger skal ske på baggrund af offentligt tilgængelige og anerkendte metoder og kriterier og med inddragelse af alle relevante parter - herunder også patienter.


4. Lighed

Behandlingsrådet skal understøtte, at der sker en ensartet anvendelse af teknologier og behandlingstilbud på tværs af landet og til både store og små patientgrupper.